Privació de les dades i protecció de la intimitat

Raimon Colomer Pagès està decididament i fermament compromes amb la preservació de la privació dels seus usuaris o visitants, comprometent-se a mantenir la confidencialitat de les dades dels seus clients, usuaris i visitants. Raimon Colomer Pagès es compromet a tractar les dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d’acord amb el previst a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència:

Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics i altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l’usuari/visitant empleni.  No cedirà a tercers ni vendrà o compartirà les dades si així no està indicat al formulari.

No contactaré amb vostè excepte que sigui estrictament necessari.

No faré servir les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són realitzats per Raimon Colomer Pagès, C/. Ramon Freixes, 64, 1r, 1a, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona.

Protegiré sota mides de seguretat, segons la normativa clients i usuaris.

I Nota Legal I